Mô tả : Trục máy giặt Electrolux là bộ phận quan trong không thể thiếu với lồng giặt Electrolux chuyển động ,để giúp máy giặt nhà bạn vận hành