Trung tâm bảo hành máy giặt Electrolux tại Hà Nội ,chuyên cung cấp dịch vụ sửa máy giặt Electrolux tại khu vực Cầu Giấy .Rồi khắc khục nhanh các sự