Máy giặt Electrolux báo lỗi E40 khi nhấn Start ? Khi màn hình của máy giặt Electrolux hiển thị lên rồi báo lỗi E40 ,đây cũng là một