Khi trời mưa nồm kéo dài quần áo thường khó khô và gây ra mùi ẩm mốc rất khó chịu,làm thế nào để khắc phục này .Dưới đây