Bô cảm biến nhiệt máy sấy Electrolux cũng là thiết bị quan trọng cho máy sấy nhằm có nhiệm vụ tự động ngắt khi đủ niệt đô mà bạn điều chỉnh .Nếu