Trung tâm dịch vụ bảo hành máy giặt Electrolux tại Hà Nội ,chuyên cung cấp bo mạch máy giặt Eletrolux ở tất cả các đời moden khác nhau