Hện tượng máy giặt Electrolux không vắt thường xảy ra chủ yếu ở dòng máy giặt Electrolux cửa ngang ,Nguyên nhân  chính là do mạch điều khiển bị lỗi