Để tìm cách khắc phục triệt để và biết nguyên nhân do đâu mà đâu mà máy giặt vừa bị rung lắc hoặc kêu to khi hoạt động