Trước khi bắt đầu chương trình giặt ta nên cân nhắc để lựa chọn nhiệt độ phù hợp cho từng loại vải khác nhau ,để giúp cho quần