Do nhu cầu sử dụng bình nóng lạnh tăng cao và việc bảo dưỡng bình nóng lạnh định kỳ là việc làm cần thiết của mỗi gia đình